ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอรุณ บำรุงธรรมบ้านเนินดินแดงลาออกจากราชการ 
2ว่าที่ร้อยตรีมารุต พลอันบ้านโป่งวัวโรงเรียนเมืองคง สพม.31
3นางสาวจารินิด ต้นไฮบ้านตาเลียวโรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป.นครพนม เขต 1
4นายกายกานต์ แก้วคำบ้านหนองบัวทองโรงเรียนวัดหนองแหวน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
5นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษวัดแก่งหางแมวโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2