ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุธิดา ศรีผดุงบ้านวังอีแอ่นโรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
2นางสาวสุพัตรา สะหายอนุบาลจันทบุรีโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
3นางรัชนีกูล กิจตระกูลรัตน์วัดพลับพลาลาออกจากราชการ 
4นางสาวจุฑารัตน์ แก้วจันทร์บ้านโป่งวัวสพม.17 สพม.เขต 17