ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวันเพ็ญ ประคองธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1สพป.จบ.2 สพป.จบ.2